Les teves illes. Les teves vacances. La teva aportació

L'Impost del Turisme Sostenible: un destí de més qualitat

El fons per al turisme sostenible permet finançar projectes que vetllin pel desenvolupament i la protecció mediambiental, la promoció del turisme sostenible, la recuperació del patrimoni històric, la recerca científica i el foment de la formació i l’ocupació.

Les Illes Balears compten, des del 2016, amb un fons que permet fer front a l'elevada explotació dels recursos territorials i mediambientals que suposa l'activitat turística. Es tracta del Fons per a l'Impuls del Turisme Sostenible dotat dels ingressos generats a través de l’Impost del Turisme Sostenible, que permetrà finançar projectes que destinen les seves actuacions a:


Medi Ambient

Projectes destinats a la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí, és a dir, es destinarà la inversió a la millora de la qualitat d'àrees naturals protegides, així com, a conservar la flora i la fauna autòctones.


Turisme Sostenible

Projectes destinats al foment del turisme de temporada baixa i a l'ampliació de l'oferta laboral. Es tracta d'allargar l'activitat turística a l'hivern, la primavera i la tardor, i a descongestionar l'estiu. D'aquesta manera es promocionen productes turístics sostenibles com el senderisme, o  rutes ciclistes, entre d'altres.

Patrimoni Històric

Inclou tots aquells projectes les finalitats dels quals es centren en recuperar i rehabilitar el patrimoni històric i cultural de les Illes Balears. Es farà possible, per tant, la reforma i millora de l'accessibilitat d'edificis emblemàtics i de zones de gran valor arqueològic.

Recerca Científica

Podem invertir en la recerca científica que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic i continuar essent un territori punter en l’àmbit turístic. Aquesta recerca ens permet mantenir les illes tal com són avui, envoltades per una mar sana i viva - i també ens ajuda a millorar-les i modernitzar-les.

Formació i Ocupació

Aquests projectes vetllen per la creació de llocs de feina de qualitat així com per la millora de les condicions laborals i l'impuls de la formació professional. D'aquesta manera es pretén promocionar l'ocupació en temporada baixa.
El primer any, el 2016, es van recaptar 30 milions d’euros que finançaren un total de 46 projectes. Un 80% varen ser destinats a la protecció mediambiental i subministraments d’aigua i el 20% restant a mesures de promoció del turisme sostenible, al patrimoni cultural, a la innovació i a la recerca. D'altra banda, el 2017, la recaptació total va ascendir a 64 milions d’euros. Això va possibilitar s’aprovin 62 projectes, alguns dels quals són “Tecno-indústria d'aigües de les Illes Balears”,  “Rehabilitació de la finca Milà Nou per a la creació del centre d'interpretació del camp de Menorca”,  “Creació de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears a Eivissa” o “Adquisició de la finca i casa pagesa de Sa Senieta”.

El turisme suposa per a les Illes Balears una de les fonts d’ingressos més importants de la seva economia. Enaquest sentit els objectius més importants són la constant transformació, la innovació i el desenvolupament sostenible en el temps. D’aquesta manera, la repercussió de les inversions del Fons del Turisme Sostenible, a més de suposar una millora per a les Illes, implica un gran benefici pel conjunt de la societat illenca.

Pera més informació consulteu el portal www.illessostenibles.travel