Edifici singular Can Casasayas y Pensión Menorquina

L'expressió de l'Art Nouveau

L'edifici Casasayas i la pensió Menorquina són construccions concebudes amb una original simetria i dinamisme inclosos en la tendència modernista 'art nouveau'.

Són dos edificis d'idèntica factura, simètrics, separats pel carrer de Santacília. Van ser construïts a instàncies de Josep Casasayas Casajuana, propietari de la pastisseria Can Frasquet. El projecte és de Francesc Roca, que va dirigir les obres en una primera fase. Es van acabar sota la direcció de Guillem Reynés.

Les plantes baixes exterioritzen els elements constructius, com les columnes metàl·liques. Els pisos presenten un disseny i un tractament ondulat que aconsegueix un gran dinamisme i plasticitat. Els ferros dels balcons i la fusta dels finestrals completen aquest efecte. Les obertures configuren arcs parabòlics i altres formes variades. 

Aquest tractament accentuat plàstic-dinàmic permet adscriure l'obra dins de la tendència modernista art nouveau. Els ingredients decoratius no són gaire abundants, però apareixen estilitzacions representades de falgueres, acants i papallones, especialment als capitells i al ferro forjat dels balcons.

Adreça:
Plaça del Mercat, 13-14
Palma de Mallorca