Element etnogràfic Colls de tord en el Parc Etnològic de Caimari

Exemple d’una tècnica tradicional de caça de tords que forma part del patrimoni etnològic

Plataforma de pedra en sec oculta entre la vegetació destinada a la captura de tords mitjançant una xarxa o filat.

El coll de tords és el nom que rep una tècnica tradicional per caçar tords. Es tracta d’una plataforma baixa de forma oblonga construïda amb pedra en sec en un espai estret entre dos arbres. El pas es tanca encara més amb la col·locació de branques de pi als laterals. El saber popular determina els punts que són més freqüentats per les aus, ja sigui a l’alba a o al capvespre. A més, ha de ser un lloc en el qual el caçador es pugui amagar fàcilment.

La captura dels ocells es duu a terme amb el filat, una xarxa fina que antigament es teixia amb cotó i que actualment és de niló, que se subjecta en un bastiment de canyes. Les aus hi queden atrapades en ple vol.

La temporada de caça tradicional de tords s‘inicia a l’octubre i es prolonga fins al març.