Basílica Son Bou

L’església dels primers cristians de Menorca

La basílica paleocristiana de son Bou és una de les millors evidències de l’existència dels primers cristians de les Balears. L’emplaçament i l’estat de conservació raonable el converteixen en un dels jaciments més importants de la Menorca tardoantiga.

Es tracta d’una basílica de planta rectangular localitzada casualment als anys cinquanta. Els experts situen la construcció a finals del segle V, encara que el seu ús va perdurar fins al segle VI o VII. S’orienta cap al sud-est i està formada per tres naus delimitades amb files de pilars i un pòrtic. La capçalera, tripartida, té un absis central. És possible que comptés amb un pis superior, avui desaparegut, cobert per una teulada de teules planes anomenades tègules.

A les naus laterals i a l’exterior de l’església hi ha tombes excavades al terra delimitades per lloses planes. La pica baptismal, tallada en una gran pedra, té forma de trèvol de quatre fulles o creu grega, i va ser recol·locada a l’emplaçament que ocupa actualment després de les excavacions. A l'exterior, al costat del mur sud de la basílica, hi havia una petita necròpoli de la que encara poden contemplar-se algunes tombes. La basílica fou destruïda per un incendi en el segle XVIII.