Museu Bastió de Sa Font, Museu Municipal de Ciutadella

Un museu municipal especialitzat en el patrimoni de Ciutadella

El Museu del Bastió de sa Font conté una important col•lecció permanent que explica les formes de vida, costums i riquesa patrimonial del terme municipal de Ciutadella fins al període islàmic. Aquest museu se situa en un dels bastions de la muralla.

El museu de la història de Ciutadella, i de Menorca en general, comprèn des l’època prehistòrica fins a la musulmana. Així doncs, conté col·leccions prehistòriques, d’història antiga i d’història medieval de la ciutat de gran valor (com les peces procedents de la cova es Càrritx i es Mussol), perquè al museu es diposita qualsevol material arqueològic recuperat en les excavacions que es realitzen al terme municipal.

A part de la col·lecció permanent, que comença amb els inicis del poblament de l’illa i finalitza amb el material del període islàmic, s’organitzen exposicions temporals de temàtiques diverses, com la de les peces trobades a l’excavació subaquàtica de cala en Busquets. Es tracta, en definitiva, de fer valer i difondre a un públic ampli les formes de vida, els costums i el patrimoni cultural de l’illa. És un museu de forta presència local, i de titularitat i gestió municipal.

Se situa a l’interior d’un dels bastions de la muralla renaixentista de Ciutadella, el bastió de sa Font, que va ser construït (1677-1692) per protegir una de les portes d’entrada de les imponents muralles medievals que envoltaven la ciutat. Va se declarat bé d’interès cultural.

Adreça:
Pla de sa Font, s/n
07760 Ciutadella de Menorca

E-mail:
fundaciodesti@menorca.es

Web:
http://www.menorca.es/contingut.aspx?...

Telèfon:
+34 971 36 86 78