El ritu convertit en dansa: el Ball dels Cossiers

Algaida i Montuïri destaquen entre tots els pobles mallorquins on es conserva aquest ball ancestral

Tres són els principals protagonistes del Ball dels Cossiers: la Dama, el Dimoni i els propis Cossiers. Aquests seran els encarregats de protegir a la Dama del Mal, encarnat en la figura del Dimoni. Tot i que sobresurten els Cossiers d'Algaida i Montuïri, la dansa també s'interpreta en municipis com Manacor, Alaró, Inca o Pollença.

La Dansa sembla que originalment era un dels molts entremesos (petites representacions versificades o cantades) que es representaven durant la processó del Corpus a finals de l'edat mitjana, tot i que està documentada per primera vegada a Mallorca el 1554.

Tot i les similituds en l'estructura, tant el nombre de personatges, que poden ser interpretats indistintament per homes o dones, així com la música que acompanya a cadascuna de les danses, presenten petites variacions en funció del municipi en el que és interpretat. 

Els protagonistes són sempre la Dama, segons el municipi, que simbolitza el Bé, i els Cossiers. Vestits amb faldilles de tots els colors i capell de palla, aquests últims ballen amb uns mocadors a la mà i els segueix, en algunes poblacions, la figura del Dimoni, personatge amb banyes que vesteix de negre i evoca el Mal. La dansa es duu a terme formant un cercle al voltant de la Dama, la qual és temptada pel Dimoni mentre els Cossiers la intenten protegir. Al final, sempre triomfa el Bé damunt del Mal.

D'entre tots els Balls de Cossiers que perduren a Mallorca és imprescindible destacar els de Algaida, les actuacions dels quals tenen lloc durant els dies 24 i 25 de juliol, i Montuïri. Els Cossiers de Montuïri dansen a la Plaça Major durant les festes patronals de Sant Bartomeu (24 i 25 d'agost); no obstant això, fan una actuació extraordinària com a preludi de les mateixes el dia 15 d'agost.