El ritu convertit en dansa: el Ball dels Cossiers

Algaida i Montuïri destaquen entre tots els pobles mallorquins on es conserva aquest ball ancestral

Tres són els principals protagonistes del Ball dels Cossiers: la Dama, el Dimoni i els propis Cossiers. Aquests seran els encarregats de protegir a la Dama del Mal, encarnat en la figura del Dimoni. Tot i que sobresurten els Cossiers d'Algaida i Montuïri, la dansa també s'interpreta en municipis com Manacor, Alaró, Inca o Pollença.

D'origen incert, es tracta d'unes danses que es creu que podrien estar vinculades amb els rituals pagans de culte als esperits de la naturalesa. Malgrat això, alguns estudiosos han plantejat la possibilitat que aquest ball tingui els seus orígens al segle XIII amb l'arribada a l’illa dels primers pobladors catalans després de la conquesta del rei Jaume I.

Tot i les similituds en l'estructura, tant el nombre de personatges com la música que acompanya a cadascuna de les danses, presenten petites variacions en funció del municipi en el que és interpretat. Els protagonistes són sempre la Dama, representada habitualment per un home o una dona, segons el municipi, que simbolitza el Bé, i els Cossiers. 

Els Cossiers són tres parelles d'homes i una dama, vestits de blanc, amb una faldilla de color viu i una faixa de la que hi pengen cintes i trossets de mirall. A cada mà porten un mocador i un pom d'alfàbrega, que utilitzen per a les seves danses. Els acompanya el dimoni, que per tots els mitjans intenta sabotejar la cerimònia, i constitueix l'element humorístic de la celebració. La dama és el contrapunt del dimoni, ja que representa el bé, i dirigeix els moviments dels Cossiers. El ball de cossiers s'acompanya amb melodies interpretades per instruments tradicionals: flabiols, xeremies i tamborins.

D'entre tots els Balls de Cossiers que perduren a Mallorca és imprescindible destacar els de Algaida, les actuacions dels quals tenen lloc durant els dies 24 i 25 de juliol, i Montuïri. Els Cossiers de Montuïri dansen a la Plaça Major durant les festes patronals de Sant Bartomeu (24 i 25 d'agost); no obstant això, fan una actuació extraordinària com a preludi de les mateixes el dia 15 d'agost.