•  Illes Balears

    Avís legal

    Avís legal

Avís legal

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I LES OFERTES COMERCIALS

La present Web té com a objectiu principal la promoció turística de las Illes Baleares, aportant informació a l'usuari sobre activitats així com informació d’interès.

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (AETIB), provista de CIF Q5755004H, actua com titular, dinamitzador i gestor de la present Web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de la societat mencionada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca AETIB atenent a raons comercials i administratives en la direcció següent:

Parc Bit, Rita Levi, s/n, 07121 Palma, Islas Baleares.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per AETIB , en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

AETIB, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i AETIB no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per mitjà d’un vincle aliè a la Web AETIB , ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda per mitjà d’ells, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intenti d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la Web AETIB , com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web AETIB.

VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle http://www.illesbalears.travel des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, AETIB, intervé, avala, promociona, participa, o ha supervisat d’alguna manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tant sols que concedeixin la seva intrusió, excepte autorització expressa.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

L’informem que utilitzem Cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació en la nostre pàgina web i oferir un millor servei. Per obtindre més informació sobre les Cookies i sobre la seva utilització, per favor llegeixi la nostra Política de Cookies.

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. AETIB pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. AETIB, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLIDA TÈCNICA O DE CONTINGUT

AETIB , declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateixAETIB , no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus AETIB , no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici AETIB, realitza els seus millors esforços en evitar aquest tipus d’incidents.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts oferts per AETIB, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit d’AETIB.   

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’AETIB , o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit dels Dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L' incompliment del assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit AETIB .    

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disc dur d’ordinadors, dispositius USB-Pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per AETIB, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

AETIB, és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i / o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar per mitjà del correu electrònic.

AETIB, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d’evitar que per mitjà de les seves pàgines web puguin publicar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines Web d’AETIB, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a AETIB, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta entitat, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de AETIB.

Així mateix, AETIB, queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració d'observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol mena de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per aquesta entitat per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d’aquesta entitat sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’ AETIB, per el seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a las pàgines Web de AETIB, sense consentiment previ, exprés i per escrit. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerat com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual AETIB, sobre las pàgines Web y tots els continguts de las mateixes.

AETIB, no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o mitjançant banners, enllaços, links, hiperlinks, framing o vincles similars des dels websites d’AETIB.

Illes Balears: l'ànima mediterrània persisteix a l'hivern

Reconnecta amb l'essència autèntica de la Mediterrània i gaudeix de la natura, la cultura i l'esport a l'aire lliure.

DESCOBREIX-NOS