Conjunt històric Estellencs

Un bell conjunt històric d’herència medieval.

El municipi d’Estellencs, ubicat a la serra de Tramuntana, és una de les viles més petites de Mallorca. Conserva un casc històric amb una herència medieval marcada, que ha estat declarat bé d’interès cultural (2007). Els barris de s'Arraval, sa Vileta i el centre s’articulen mitjançant una xarxa de carrers estrets i escalonats que s’adapten a les condicions orogràfiques i que concedeixen un alt valor constructiu i paisatgístic al conjunt.

El municipi d’Estellencs està situat mirant al mar, en una vall de forts pendents de la part occidental de la serra de Tramuntana, declarada patrimoni de la humanitat. Constitueix una de les poblacions més petites de Mallorca, amb una superfície de 13 km2 i amb una població que ronda els 400 habitants.

L’entramat viari d’Estellencs es remunta a l’edat mitjana i presenta una xarxa que es caracteritza per l’elevat nombre de carrers estrets, sense sortida, costeruts i tortuosos que dificulten o impossibiliten el trànsit rodat. Aquest fet provoca que la majoria del trànsit es concentri a la carretera i deixi una gran part del nucli històric sense circulació de vehicles o amb una intensitat molt reduïda.

El casc urbà està declarat bé d’interès cultural.

Adreça:
Síquia, 4
07192 Estellencs

Web:
http://www.ajestellencs.net/municipi/...

Telèfon:
+34 971 61 85 21