Jaciment arqueològic Son Fornés

Un dels poblats talaiòtics més complets de Mallorca

Jaciment arqueològic d’època talaiòtica que conserva dos imponents talaiots, nombroses habitacions i restes del llenç de muralla. És un poblat que va ser habitat des del segle X aC fins a l’època medieval.

Al cor de Mallorca, a Montuïri, poc més de tres hectàrees de jaciment contenen 1.500 anys d’història de l’illa. La seva exploració ha permès recuperar restes arqueològiques com ara edificacions de paret seca, recipients ceràmics modelats a mà i torn, artefactes metàl·lics i ossis, restes de fauna i d’éssers humans, llavors o fragments de fustes carbonitzades.

Son Fornés és un jaciment que s’ha excavat en successives campanyes (1975-2011), les quals han permès documentar tres períodes històrics: el talaiòtic, el posttalaiòtic i el clàssic/romà. Del període talaiòtic (segle X a.C. - mitjan segle VI d.C.) destaquen dos edificis ciclopis d’ús comunitari: els talaiots 1 i 2.

El talaiot 1 és un dels més grans de Mallorca, amb 17 m de diàmetre i un corredor de 5 m. La seva càmera, que probablement va tenir dues alçades, conserva la columna central i s’hi van trobar nombroses restes animals que suggereixen que va ser utilitzat com a lloc de matances, especejaments i repartiment del bestiar.  

Al talaiot 2, al qual s’accedia per una escala des del sostre, es van trobar copes que probablement tenien una funció religiosa. Al voltant de tots dos s’han trobat nombroses llars de les èpoques post-talaiòtica i clàssica/romana, les quals permeten conèixer la forma de vida d’aquestes comunitats prehistòriques.

El Museu Arqueològic de Son Fornés, situat al molí des Fraret de Montuïri, aporta informació més detallada del jaciment.

Adreça:
Ctra. de Pina (Ma-2300), km. 2,5
07230 Montuïri

Web:
http://sonfornes.mallorca.museum/