Muralles Muralles d'Alcúdia

Passeig pel tram de muralla d’Alcúdia, declarada conjunt històricoartístic

La primera muralla es va construir al segle XIV sota mandat del rei Jaume II, i va ser destruïda després de la guerra de les Germanies (1521-1523). A finals del segle XVI es va iniciar una fase constructiva nova, que va tornar a ser derruïda al segle XIX.

La situació estratègica de la ciutat va propiciar la construcció de la primera muralla (1362), sota mandat del rei Jaume II, encara que els atacs constants van acabar malmetent-ne l’estructura i va quedar pràcticament derruïda. Durant el regnat de Felip II (finals del segle XVI) es va iniciar una fase constructiva nova d’estil renaixentista, però la muralla es va desplomar novament a finals del segle XIX.

Es tractava d’una estructura quadrangular amb vint-i-sis torres distribuïdes al llarg d’un perímetre d’1,5 km i una alçària mitjana de 6 m. Comptava amb un fossat, que encara existeix. Es conserven dues portes de la muralla original: la porta del Moll o de Xara, a l’est, i la porta de Sant Sebastià, a l’oest. 

Del segon recinte només es conserva el baluard de Sant Ferran, ja que a l’interior es va construir la plaça de toros. A l’estructura encara s’aprecia el bossell de reforç que el remata i una garita de vigilància. El 1974 va ser declarat Conjunt Historico Artístic.

Adreça:
Camí de Ronda, 35
07400 Alcúdia

Web:
http://www.alcudiamallorca.com/